Osiedlowa Sieć Komputerowa - wesola.3.pl

StartOferta UmowaRegulaminCennikKonfiguracja

Konfiguracja:

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2008
Aby komputer miał dostęp do sieci, niezbędne jest jego skonfigurowanie w następujący sposób:

Adres IP:172.AAA.BBB.CCC
Maska podsieci:255.252.0.0
Brama:172.20.0.1
DNS:172.20.0.1, 172.20.0.2
Domena:wesola.3.pl
Host:[pseudonim]
Proxy:proxy.wesola.3.pl:8080
Adres URL skryptu
automatycznej
konfiguracji proxy:
http://wpad.wesola.3.pl/proxy.pac
 
Poczta
SMTP:mail.wesola.3.pl (:25)
POP3-ssl:mail.wesola.3.pl (:995)
Nazwa konta:[pseudonim taki jak w Host]
 
Otoczenie sieciowe
Nazwa komputera:[pseudonim taki jak w Host]
Grupa robocza:Poligon
Opis komputera:[imię i nazwisko]

W adresie IP dla pierwszego komputera w mieszkaniu zamiast AAA wpisujemy 20, zamiast BBB - numer bloku, a zamiast CCC - numer mieszkania. Prawidłowy adres IP znajduje się na umowie.
W większość przypadków powinno zadziałać automatyczne wykrywanie adresu IP (z serwera DHCP) oraz serwera proxy (poprzez WPAD). W przeglądarce internetowej powinna być włączona opcja automatycznego wykrywania ustawień serwerów proxy. Niektóre przeglądarki (np. Opera) wymagają podania adresu skryptu automatycznej konfiguracji, pozostałe przeglądarki (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox) same ustalają adres skryptu automatycznej konfiguracji serwerów proxy (na podstawie domeny).

W polach "Host" oraz "Nazwa komputera" musimy wpisać nazwę pod jaką ma być widoczny nasz komputer w sieci lokalnej (oraz w Internecie, jeśli wykupiliśmy zewnętrzne IP). Nazwa ta powinna być krótka (najlepiej nasz pseudonim lub imię) i nie powinna zawierać spacji, znaków specjalnych czy innych liter niż łacińskie (czyli bez polskich ogonków). Pod tą nazwą otrzymujemy także konto na serwerze wesola.3.pl, a nasz adres e-mail ma postać pseudonim@wesola.3.pl.
Jako opis komputera wpisujemy swoje imię i nazwisko (oddzielone spacją) bez użycia polskich liter (czyli bez ogonków - np. zamiast 'ą' piszemy 'a'). Standardowo nazwa ta jest wykorzystywana do utworzenia aliasa e-mail (jeśli użytkownik nie poda swojej propozycji). Alias ma postać Imie.Nazwisko@wesola.3.pl.
Zamiast domeny wesola.3.pl możemy używać także domeny wesola.net, zatem będą działać również adresy o postaci pseudonim@wesola.net oraz Imie.Nazwisko@wesola.net (lub inny wybrany alias).
Nazwa komputera (host) oraz jego opis ustalane są z administratorem podczas instalacji i nie mogą być samodzielnie zmieniane. Każda taka zmiana wiąże się ze zmianami na serwerze. Inne wpisy niż ustalone sprawiają, że nasza konfiguracja jest błędna, co może doprowadzić do nieprawidłowego działania sieci względem naszego komputera.

Pierwsza konfiguracja komputera użytkownika jest dokonywana przez administratora sieci w ramach instalacji. W przypadku potrzeby dokonania ponownej konfiguracji (np. po przeinstalowaniu systemu), należy zrobić to we własnym zakresie wykorzystując powyższe dane lub zlecić jej odpłatne wykonanie administratorowi.

strona główna